Měření výkonu

Pro měření výkonu vozidel jsme vybaveni zařízením SuperFlow SF-880E AWD s možností měření vozidel s pohonem 4x4 a výkonem až 2.500HP. Válce mají průměr 1.066mm, pneumatika měřeného vozidla se chová stejně jako na kvalitní silnici a nedochází k jejímu bodovému zahřívání či přehřívání.

Při měření výkonu je nutné dostatečné chlazení, běžné ventilátory pro cirkulaci vzduchu uvnitř místnosti nejsou dostačující. K chlazení motoru a součástí při měření používáme výkonné ventilátory s výkonem 2x 18kW a rychlostí proudění vzduchu 106km/h. Veškerý vzduch jde přes velice jemné filtry. Díky tomuto způsobu chlazení můžeme zaručit opakovatelnost a přesnost zkoušky.

Válcová zkušebna výkonu se používá ke zjištění reálného výkonu motoru jak v případě provádění různých úprav, tak i zjištění reálného výkonu neupraveného motoru pro zjištění případných závad (např. na vstřikovacím ústrojí). Ve srovnání s různými OBD měřicími programy je měření výkonu motoru na válcové brzdě naprosto přesné.

Po provedení měření obdržíte protokol s naměřenými údaji, křivkou výkonu a krouticího momentu. Z měření můžeme na přání zákazníka pořídit videozáznam ve full HD kvalitě, případně fotografie ve vysoké kvalitě.

Průběh měření

Pro přesný výsledek měření je nutná provozní teplota motoru. Vozidlo najede na měřící stolici a je pevně přikurtováno tak, aby nemohlo dojít k sebemenšímu pohybu vozidla na kteroukoli stranu. Poté je přistoupeno k samotnému měření.

Při měření vozidla jsou data přenášena do počítače, kde se provádí výpočet průběhu výkonu a kroutícího momentu a zpracování dalších veličin. Následně je možné výsledek vytisknout popř. uložit do souboru. Pokud se provádí měření před a po úpravě, je možné tyto měření vytisknout každé zvlášť nebo dohromady v jednom grafu, tak aby bylo možné porovnat obě měření.

Přítomnost při měření

Zákazník může měření sledovat z bezpečného místa tomuto účelu vyhrazenému.

Rizika při měření

Vozidlo je při měření vystaveno maximálnímu zrychlení na čtvrtý rychlostní stupeň stejně, jako kdyby byla tato zkouška provedena v běžném provozu na silnici. Riziko poškození vozu je proto zcela srovnatelné s běžným provozem. Přesto však zákazník bere na vědomí a stvrzuje, že je vozidlo v dobrém technickém stavu schopném této zkoušky, zejména kvalita rozvodového řemenu, stav turbodmychadla (je-li jím vozidlo vybaveno), stav pneumatik, atd. Nemůžeme ručit za případné přetržení rozvodového řemene zaviněného jeho opotřebením.

V případě poškození vozidla vlivem špatné obsluhy válcové brzdy - např. přetržení úvazu a následného poškození vozidla vlivem sjetí z válce neseme za tyto případy odpovědnost a jsme pro tyto rizika pojištěni.

Vozidla s automatickou převodovkou

Výkon u vozidel s automatickou převodovkou, kde nelze volit jednotlivé rychlosti, nelze přesně změřit vzhledem k určitým omezením tohoto typu převodovky. Měření je prováděno na vybraný převodový stupeň od nízkých do vysokých otáček motoru, což není možné u převodovek které neumožňují přímé řazení rychlostí. Dále nám měření velmi stěžuje tzv. kickdown, který znemožňuje sešlápnutí plynového pedálu na 100%, neboť by automatická převodovka podřadila o daný počet stupňů a měření znemožnila úplně. Proto vozy s některými typy automatických převodovek nelze měřit vůbec, u ostatních jsou možné odchylky a nelze výsledek považovat za přesný. Způsob, jak přesně změřit výkon vozidla s automatickou nepřímo řazenou převodovkou bohužel není.

Vozidla s převodovkami DSG a přímo řazenými automatickými převodovkami lze změřit s velice malou odchylkou.

Upozornění

V případě zjevného úniku kapalin z motoru nebo převodovky nebude měření výkonu provedeno! U znečištěných vozidel - zejména od bláta - nebude měření provedeno! V případě znečištění válcové zkušebny provozními kapalinami nebo jinými látkami v průběhu měření, bude účtován poplatek za čištění válcové zkušebny 2.500 Kč bez DPH nebo dle rozsahu znečištění!

Vozidlo je nutné přistavit se zásobou paliva minimálně 1/4 nádrže. U vozidel s méně palivem nebude měření provedeno!

Ceník

 měření výkonu před a po úpravěv ceně úpravy
 měření výkonu1.890 Kč bez DPH
 měření výkonu (nad 400HP dle TP)2.890 Kč bez DPH
 pronájem válcové zkušebny (min. 2 hodiny)2.000 Kč bez DPH za hodinu

Pár čísel o naší zkušebně

Jedná se o nejmodernější válcovou zkušebnu na trhu a ve spojení s výkonnou vzduchotechnikou je jediná svého druhu ve střední evropě.

Pokročilý ovládací software umožňuje i po skončení měření (ladění) zpětně přehrávat celý průběh a zkontrolovat tak veškeré parametry.

  • Maximální měřitelný výkon - dynamická zkouška 2.500HP

  • Maximální měřitelný výkon - statická zkouška 1.600HP

  • Výkon ventilátorů chlazení 2x 18kW

  • Objem průtoku chladicího vzduchu na plný výkon75.000 m3/h